అన్‌-నజ్‌ము: నక్షత్రం. మొదటి ఆయత్‌లోనే ఈ పదం ఉంది. ఇందులో 62 ఆయతులు ఉన్నాయి. ఈ సమూహపు 7 సూరాహ్‌లలో ఇది 4వది. ఇది మొదటి మక్కహ్ కాలపు సూరహ్‌, బహుశా సూరహ్‌ అల్‌-ఇ'ఖ్లా'స్‌ (112) తరువాత అవతరింపజేయబడింది. ఇందులో అల్లాహ్‌ (సు.త.) ఏకత్వపు ప్రాముఖ్యత వివరించబడింది. ఇది దైవప్రవక్త ('స'అస) సత్య-తిరస్కారుల ముందు చదివిన మొదటి సూరహ్‌. దీని పఠనం ముగించిన తరువాత అతను ('స'అస) సజ్దా చేశారు. అతని ('స'అస)తో బాటు అందరూ సజ్దా చేశారు. ఒక్క ఉమయ్య బిన్‌-'ఖలఫ్‌ తప్ప. అతడు తన చేతిలోకి మట్టి తీసుకొని దానిపై సజ్దా చేశాడు. కాబట్టి అతను సత్య-తిరస్కారిగానే మరణించాడు. ('స. బు'ఖారీ). కొందరు ఇతడు 'ఉత్బా బిన్‌ రబీ'అ, అంటారు. (ఇబ్నె-కసీ'ర్‌). 'జైద్‌ బిన్‌-సా'బిత్‌ (ర'ది.'అ.) కథనం: 'నేను దైవప్రవక్త ('స'అస) ముందు ఈ సూరహ్‌ చదివాను. అతనప్పుడు సజ్దా చేయలేదు,' ('స. బు'ఖారీ). దీనిద్వారా తెలిసేదేమిటంటే సజ్దా చేయటం అభిలషణీయం (ముస'హ్తబ్‌), ఫ'ర్ద్‌ కాదు. ఒకవేళ సజ్దా చేయకపోయినా ఫర్వాలేదు!

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

 • 53:1

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١

అస్తమించే నక్షత్రం సాక్షిగా! 1


 • 53:2

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٢

మీ సహచరుడు (ము'హమ్మద్‌), మార్గ భ్రష్టుడుకాలేదు మరియు తప్పుదారిలోనూలేడు. 2


 • 53:3

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٣

మరియు అతను తన మనోవాంఛలను అనుసరించి కూడా మాట్లాడడు.


 • 53:4

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ ٤

అది (అతను పలుకుతున్నది), అతనిపై అవతరింపజేయబడిన దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) మాత్రమే.


 • 53:5

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٥

అది అతనికి మహాబలవంతుడు (జిబ్రీల్‌) నేర్పాడు.


 • 53:6

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ٦

అతను శక్తి సామర్థ్యాలు గలవాడు, 3 తన వాస్తవ రూపంలో ప్రత్యక్షమయినప్పుడు;


 • 53:7

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ٧

అతను ఎత్తైన దిఙ్మండలంలో (దిక్చక్రంలో) కనిపించాడు. 4


 • 53:8

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ ٨

తరువాత సమీపించాడు, మరింత క్రిందికి దిగి వచ్చాడు.


 • 53:9

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَ ٩

అప్పుడు అతను రెండుధనస్సుల దూరంలోనో లేక అంతకంటే తక్కువ దూరంలోనో ఉన్నాడు.


 • 53:10

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَ ١٠

అప్పుడు అతను (జిబ్రీల్‌), ఆయన (అల్లాహ్‌) దాసునిపై అవతరింపజేయవలసిన, దానిని (వ'హీని) అవతరింపజేశాడు.


 • 53:11

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ١١

అతను (ప్రవక్త) చూసిన దానిని, అతని హృదయం అబద్ధమని అనలేదు.


 • 53:12

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٢

అయితే మీరు, అతను (కళ్ళారా) చూసిన దానిని గురించి (అతనితో) వాదులాడుతారా?


 • 53:13

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣

మరియు వాస్తవానికి అతను (ప్రవక్త) అతనిని (జిబ్రీల్‌ను) మరొకసారి (ప్రత్యక్షంగా) అవతరించినప్పుడు చూశాడు.


 • 53:14

عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ١٤

(సప్తాకాశంలో) చివరి హద్దులో నున్న రేగుచెట్టు (సిద్‌రతుల్‌-మున్‌తహా) దగ్గర. 5


 • 53:15

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ١٥

అక్కడికి దగ్గరలోనే జన్నతుల్‌ మ'అవా ఉంది. 6


 • 53:16

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦

అప్పుడు ఆ సిద్‌రహ్‌ వృక్షాన్ని కప్పేది కప్పేసి నప్పుడు! 7


 • 53:17

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧

అతని (ప్రవక్త) దృష్టి తప్పిపోనూ లేదు మరియు హద్దులు దాటి కూడా పోలేదు.


 • 53:18

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ١٨

వాస్తవంగా, అతను (ము'హమ్మద్‌) తన ప్రభువు యొక్క గొప్పగొప్ప సూచనలను (ఆయాత్‌ లను) చూశాడు. 8


 • 53:19

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ١٩

మీరు, అల్‌-లాత్‌ మరియు అల్‌-'ఉ'జ్జాను గురించి ఆలోచించారా? 9


 • 53:20

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ٢٠

మరియు మూడవదీ చివరిది అయిన మనాత్‌ను (గురించి కూడా)? 10


 • 53:21

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ٢١

మీ కొరకైతే కుమారులు మరియు ఆయన కొరకు కుమార్తెలా? 11


 • 53:22

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ٢٢

ఇది అన్యాయమైన విభజన కాదా!


 • 53:23

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّـهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ٢٣

ఇవన్నీ మీరు మరియు మీ తండ్రి-తాతలు పెట్టిన పేర్లుమాత్రమే, అల్లాహ్‌ వీటిని గురించి ఎట్టి ప్రమాణం అవతరింపజేయలేదు. 12 వారు, కేవలం తమ ఊహాగానాలను మరియు తమఆత్మలు కోరే మనోవాంఛలను మాత్రమే అనుసరిస్తున్నారు. 13 వాస్తవానికి వారి ప్రభువు తరఫునుండి వారి వద్దకు మార్గదర్శకత్వం కూడా వచ్చి ఉన్నది!


 • 53:24

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّ ٢٤

ఏమిటి? మానవునికి తాను కోరినదంతా లభిస్తుందా?


 • 53:25

فَلِلَّـهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ٢٥

వాస్తవానికి, అంతిమం (పరలోకం) మరియు ప్రథమం(ఇహలోకం)అన్నీ అల్లాహ్‌కేచెందినవి.(1/4)


 • 53:26

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّـهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ٢٦

* మరియు ఆకాశాలలో ఎందరో దేవ దూతలు ఉన్నారు. కాని వారి సిఫారసు ఏ మాత్రం పనికిరాదు; అల్లాహ్‌ ఎవరిపట్లనైతే ప్రసన్నుడై, తన ఇష్టంతో వారికి అనుమతిస్తేనే తప్ప! 14


 • 53:27

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ٢٧

నిశ్చయంగా, ఎవరైతే పరలోక జీవితాన్ని విశ్వసించరో! వారే దేవదూతలను స్త్రీల పేర్లతో పిలుస్తారు;


 • 53:28

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ٢٨

ఈ విషయం గురించి వారికి ఎలాంటి జ్ఞానం లేదు. వారు కేవలం తమ ఊహలనే అనుస రిస్తున్నారు. కాని వాస్తవానికి ఊహ సత్యానికి ఏ మాత్రం బదులు కాజాలదు.


 • 53:29

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٢٩

కావున, మా హితబోధ (ఖుర్‌ఆన్‌) నుండి ముఖం త్రిప్పుకొని ఇహలోక జీవితం తప్ప మరేమీ కోరని వ్యక్తిని నీవు పట్టించుకోకు.


 • 53:30

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ٣٠

ఇదే వారి జ్ఞానపరిధి. నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువుకు, ఆయన మార్గం నుండి ఎవడు తప్పి పోయాడో తెలుసు. మరియు ఎవడు సన్మార్గంలో ఉన్నాడో కూడా, ఆయనకు బాగా తెలుసు.


 • 53:31

وَلِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ٣١

మరియు ఆకాశాలలో నున్నది మరియు భూమిలో నున్నది, అంతా అల్లాహ్‌కే చెందు తుంది. దుష్టులకు వారి కర్మలకు తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వటానికి మరియు సత్కార్యాలు చేసిన వారికి మంచి ప్రతిఫలం ఇవ్వటానికి. 15


 • 53:32

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ٣٢

ఎవరైతే చిన్నచిన్న తప్పులు తప్ప, పెద్ద పాపాల నుండి 16 మరియు అసహ్యకరమైన పనుల నుండి దూరంగా ఉంటారో వారి కొరకు, నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు క్షమాపణ పరిధి చాలా విశాలమైనది. మిమ్మల్ని మట్టి నుండి సృష్టించి నప్పటి నుండి మరియు మీరు మీ తల్లుల గర్భాలలో పిండాలుగా 17 ఉన్నప్పటి నుండి కూడా, ఆయనకు మీ గురించి బాగా తెలుసు. కావున మీరు మీ పవిత్రతను గురించి (గొప్పలు) చెప్పుకోకండి. 18 ఎవడు భయభక్తులు గలవాడో ఆయనకు బాగా తెలుసు.


 • 53:33

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ٣٣

నీవు (ఇస్లాం నుండి) మరలిపోయే వాడిని చూశావా?


 • 53:34

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ٣٤

మరియు (అల్లాహ్‌ మార్గంలో) కొంత మాత్రమే ఇచ్చి, చేయి ఆపుకునే వాడిని?


 • 53:35

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ٣٥

అతని వద్ద అగోచర జ్ఞానముందా? అతడు (స్పష్టంగా) చూడటానికి?


 • 53:36

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَ ٣٦

లేక, మూసా గ్రంథంలో నున్న విషయాలు అతనికి తెలుపబడలేదా?


 • 53:37

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ٣٧

మరియు తన బాధ్యతను నెరవేర్చిన ఇబ్రాహీమ్‌ విషయము; 19


 • 53:38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨

మరియు (పాపాల) భారం మోసేవాడు ఎవడూ ఇతరుల (పాపాల) భారంమోయడని; 20


 • 53:39

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

మరియు మానవునికి తాను చేసిన దాని ఫలితం తప్ప మరొకటి లభించదని; 21


 • 53:40

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠

మరియు నిశ్చయంగా, అతనికి తన కృషి ఫలితమే చూపబడుతుందని;


 • 53:41

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ٤١

అప్పుడు అతనికి తన కృషికి పూర్తి ప్రతిఫలం ఇవ్వబడుతుందని;


 • 53:42

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ٤٢

మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు వద్దనే (ప్రతిదాని) ముగింపు ఉన్నదని;


 • 53:43

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٤٣

మరియు నిశ్చయంగా, ఆయనే నిన్ను నవ్విస్తున్నాడు మరియు ఏడ్పిస్తున్నాడని;


 • 53:44

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤

మరియు నిశ్చయంగా, ఆయనే మరణింప జేసేవాడు మరియు జీవితాన్ని ప్రసాదించేవాడని;


 • 53:45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَ ٤٥

మరియు నిశ్చయంగా, మగ-ఆడ జంట లను సృష్టించినవాడు ఆయనేనని –


 • 53:46

مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦

విసర్జింపబడిన వీర్యబిందువు నుండి.


 • 53:47

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ٤٧

మరియు నిశ్చయంగా, దానికి మరొక జీవి తాన్ని (పునరుత్థానం) ప్రసాదించడం ఆయన (అల్లాహ్‌)కే చెందినదని;


 • 53:48

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٨

మరియు నిశ్చయంగా, ఆయనే సంపన్ను నిగా చేసేవాడు మరియు తృప్తినిచ్చువాడని;


 • 53:49

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ٤٩

మరియు నిశ్చయంగా ఆయనే అగ్ని 22 నక్షత్రానికి ప్రభువని;


 • 53:50

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ٥٠

మరియు నిశ్చయంగా, ఆయనే తొలి 'ఆద్‌ జాతిని నాశనం చేసినవాడని; 23


 • 53:51

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ٥١

మరియు స'మూద్‌ జాతిని; ఒక్కడూ కూడా లేకుండా రూపుమాపాడని. 24


 • 53:52

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَ ٥٢

మరియు అంతకు పూర్వం నూ'హ్‌ జాతి వారిని. నిశ్చయంగా, వారు పరమ దుర్మార్గులు మరియు తలబిరుసులు.


 • 53:53

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣

మరియు ఆయనే తలక్రిందులైన నగరాలను నాశనం చేశాడు. 25


 • 53:54

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤

తరువాత వాటిని క్రమ్ముకొనవలసింది (రాళ్ళ వర్షం) క్రమ్ముకున్నది.


 • 53:55

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٥

అయితే (ఓ మానవుడా!) నీ ప్రభువు యొక్క ఏ యే అనుగ్రహాలను గురించి నీవు అనుమానంలో పడి ఉంటావు? 26


 • 53:56

هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ٥٦

ఇదివరకు వచ్చిన హెచ్చరిక చేసేవారివలే ఇతను (ము'హమ్మద్‌) కూడా హెచ్చరిక చేసేవాడు మాత్రమే!


 • 53:57

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ٥٧

రానున్న ఘడియ (పునరుత్థాన దినం) సమీపంలోనే వుంది.


 • 53:58

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ كَاشِفَةٌ ٥٨

అల్లాహ్‌ తప్ప మరెవ్వరూ దానిని తొలగించలేరు.


 • 53:59

أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩

ఏమీ? మీరు ఈ సందేశాన్ని చూసి ఆశ్చర్య పడుతున్నారా?


 • 53:60

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠

మరియు మీరు నవ్వుతున్నారా? మరియు మీకు ఏడ్పు రావటంలేదా?


 • 53:61

وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ٦١

మరియు మీరు నిర్లక్ష్యంలో మునిగి ఉన్నారు. 27


 • 53:62

فَاسْجُدُوا لِلَّـهِ وَاعْبُدُوا ۩ ٦٢

కావున! అల్లాహ్‌కు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయండి. మరియు (ఆయనను మాత్రమే) ఆరాధించండి! 28 (సజ్దా)